samochodzik-i-templariusze-youtube Nowe Przygody 1970 - lewo
   


Bibliografia Zbigniewa Nienackiego


Wg. roku wydania | Wg. tytułów

"Pan Samochodzik":

Uroczysko | Skarb Atanaryka | Pozwolenie na przywóz lwa | Wyspa Złoczyńców | Templariusze | Księga strachów | Niesamowity dwór | Nowe przygody | Zagadki Fromborka | Fantomas | Tajemnica tajemnic | Winnetou | Niewidzialni | Złota rękawica | Człowiek z UFO | Nieuchwytny Kolekcjoner | Testament rycerza Jędrzeja

Spis według wydawnictw:

Alfa  | Czytelnik | Euro | Horyzonty  | Krajowa Agencja Wydawnicza | Literatura | Łódzkie  | Nasza Księgarnia  | Pojezierze | Poznańskie | Res Polona | Siedmioróg | Świat Książki  | Warmia  | Zielona Sowa | Zodiak


        "Jestem pisarzem kontrowersyjnym, obscenicznym, ciągle atakowanym za swoją otwartość, za to, że nie piszę ku pokrzepieniu serc, że nie uprawiam twórczości tzw. obywatelskiej, nie poruszam problematyki społecznej, ale zająłem się człowiekiem, jego kosmosem wewnętrznym, jego najintymniejszymi sprawami. Uważam, że wszystko do końca i śmiało trzeba powiedzieć o człowieku".

(Zbigniew Nienacki, "Ludzki kosmos", "Warmia i Mazury" 1987)

        Sławę przyniosła Nienackiemu niewątpliwie seria o przygodach Pana Samochodzika. Powstawała ona od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych, jednak ostatnia ukończona powieść z cyklu napisana została w połowie lat osiemdziesiątych. Tworzenie kolejnego tomu przerwane zostało śmiercią Pisarza.

        Poniżej znajduje się pełny zestaw książek, poukładanych w kolejności ukazywania się na rynku pierwszych wydań poszczególnych powieści. (kolumna druga to numeracja Pojezierza, a kolumna 3 - Warmii)

Pewne trudności nastręczyć może zmiana niektórych tytułów wprowadzona w połowie lat dziewięćdziesiątych przez Warmię. Kolejne kolumny informują o roku wydania, numerze w "białym" wydaniu Pojezierza (czyli właśnie pierwszej edycji przygód Pana Tomasza w formie serii) oraz następnie o (również zmienionej) numeracji, ustalonej przez Warmię przy wydaniu "czarnej serii".

        Daty samego powstania kolejnych tomów nie są do końca pewne - można mieć uzasadnione podejrzenia, że przynajmniej niektóre z nich były wydawane w innej kolejności, niż zostały napisane, a przynajmniej ostatecznie zredagowane. Zresztą wystarczy sprawdzić np "Fantomasa" i "Zagadki Fromborka".

1957     2   "Uroczysko" (nowy tytuł Warmii: "Święty relikwiarz")
1960     1   "Skarb Atanaryka"
1961     0   "Pozwolenie na przywóz lwa" (nowy tytuł Warmii: "Pierwsza przygoda Pana Samochodzika")
1964   1   3   "Wyspa Złoczyńców"
1966   2   4   "Templariusze"
1967   3   9   "Księga strachów" (nowy tytuł Warmii: "Dziwne szachownice")
1970   4   5   "Niesamowity dwór"
1970   5   6   "Nowe przygody Pana Samochodzika" (nowy tytuł Warmii: "Kapitan Nemo")
1972   7   8   "Zagadki Fromborka"
1973   6   7   "Fantomas"
1975   8   10   "Tajemnica tajemnic"
1976   9   11   "Winnetou"
1977   10   12   "Niewidzialni"
1979   11   13   "Złota rękawica"
1985   12   14   "Człowiek z UFO" (nowy tytuł Warmii: "Nieśmiertelny")
1997     15   "Nieuchwytny Kolekcjoner"
1997     16   "Testament rycerza Jędrzeja"

        Dwa ostatnie tytuły wydano po raz pierwszy już po śmierci Autora. Przy czym "Nieuchwytny Kolekcjoner" został dokończony przez Jerzego Szumskiego, zaś "Testament rycerza Jędrzeja", choć wydany pod nazwiskiem Zbigniewa Nienackiego, powstał tak naprawdę po zaadaptowaniu przez Jerzego Szumskiego starego tekstu Autora, pod tytułem "Zabójstwo Herakliusza Pronobisa" (o którym nieco niżej), nie mającego z Samochodzikiem nic wspólnego.Oba te tytuły są dostępne jedynie w wydaniu Warmii. Również trzy pierwsze, przedtem niezależne, pozycje z powyższej listy dopiero Warmia włączyła do serii.

Te trzy pozycje, tj. Pierwsza przygoda Pana Samochodzika, Skarb Atanaryka i Uroczysko włączyło do ostatecznego "Kanonu" dzieł przygód Pana Tomasza NN. w serii "Pan Samochodzik" również od 2018 roku w ramach serii "Biblioteka młodzieżowa", wydawnictwo Siedmioróg.
Wydawnictwo to również ostatecznie wyłączyło z tego kanonu dwie ostatnie pozycje Warmii, zaliczając je do tzw. "Kontynuacji", które pisane przez innych autorów, kontynuowane są przez Oficynę Wydawniczą "Warmia".

A oto numeracja kolejnych pozycji (w ramach serii "Biblioteka młodzieżowa") "Kanonu", nazwanego przez to wydawnictwo (ostatnia kartka) jako "WSZYSTKIE PRZYGODY PANA SAMOCHODZIKA DOSTĘPNE NA WWW.SIEDMIOROG.PL":

29- Wyspa złoczyńców
30 - Templariusze
31 - Księga strachów
32 - Niesamowity dwór
33 - Kapitan Nemo
34 - Zagadki Fromborka
35 - Fantomas
36 - Tajemnica tajemnic
37 - Winnetou
38 - Niewidzialni
39 - Złota rękawica
40 - Człowiek z UFO
41 - Pierwsza przygoda
42 - (brak) [powinno być "Skarb Atanaryka"]
43 - Uroczysko i (omyłkowo) Skarb Atanaryka


        Nienacki pisał nie tylko książki dla młodzieży. Wydania dla dorosłych są mniej znane i nieco gorsze. Część z nich jest trudna do zdobycia. Obecnie dostępne na rynku są jedynie wydania Warmii, która, co szczególnie warte odnotowania, doprowadziła do edycji nawet takiego "białego kruka", jak "Worek Judaszów".

 

        Wiele z powyższych dzieł ukazało się również - najczęściej jeszcze przed wydaniem książkowym - odcinkami w gazetach "lub czasopismach" :-).

        W dorobku Nienackiego znajdują się jednak też takie powieści, których Warmia z różnych powodów nie wydaje i dotrzeć do nich można jedynie wertując roczniki prasy:

1946  Jako Zbigniew Nowicki (pdf)
 "Związek Poszukiwaczy Skarbów"
Nowicki-Związek Poszukiwaczy Skarbów
(Wersja elektroniczna w .pdf,
źródło, nienacki.art.pl)

 "Przyjaciel", nr 32-33/1946 i 14/1947


Logo "Przyjaciel"

recenzja: w zapomnianej bibliotece


1958 
 

"Olbracht Łaski wojewoda sieradzki"
 

"Głos Robotniczy", nr 256-306/1958


1958


 "Zabójstwo Herakliusza Pronobisa"
 

"Odgłosy", nr 1-9, 11-22


1962

 
 "Wąż morski"  "Głos Robotniczy", nr 161-213/1962
 "Głos Koszaliński", nr 269-312/1962 i nr 2-15/1963

        Autor napisał także kilka sztuk teatralnych. Plany wydawnicze Warmii nie zakładają ich wznowienia, ukazały się one nakładem wydawnictwa Rzecz Kultowa.

        W dziale Okładki znajduje się spis wszystkich wydań powieści pióra Nienackiego poświęcone Panu Samochodzikowi.

        Nienacki jest również autorem wielu publikacji prasowych. Co ciekawe - serię artykułów pt. "Warszyc!" podpisał Autor nazwiskiem "Ewa Połaniecka", zaś reportaże z obozu archeologów w Gąsiorach swoim prawdziwym. Dopiero w późniejszych zaczął używać powszechnie znanego pseudonimu. Jako jeden z najbardziej wówczas poczytnych autorów często udzielał też wywiadów prasowych.