samochodzik-i-templariusze-youtube Nowe Przygody 1970 - lewo
   


"Pan Samochodzik i Fantomas" - wydania


Recenzja | Wydania | Ciekawostki | Zmiany


'Fantomas', Łódzkie, 1973 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1973.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 30 000 + 250 egz.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 34,- zł.
'Fantomas', Łódzkie, 1975 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1975.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 40 000 + 267 egz.
 • Redaktor: Ida Tarkowska.
 • Okładka: Magdalena Kapuścińska.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 40,- zł.
'Fantomas', Łódzkie, 1978 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1978.
 • Wydanie: III, druk z matryc.
 • Nakład: 100 000 + 100 egz.
 • Redaktor: Ida Tarkowska.
 • Okładka, strona tytułowa i ilustracje: Magdalena Kapuścińska.
 • Łódzkie Zakłady Graficzne, Zakład nr 1, ul. Rewolucji 1905 r. nr 45, Łódź.
 • Cena: 39,- zł.
'Fantomas', Pojezierze, 1982 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn-Białystok, 1982.
 • Wydanie: IV.
 • Nakład: 59 750 + 250 egz.
 • Redaktor: Nina Złakowska.
 • Redaktor Techniczny: Władysław A. Sacha.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy A. Sokołowski.
 • Korekta: Zespół.
 • Opracowanie graficzne: Szymon Kobyliński.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena: 120,- zł.
 • ISBN: 83-7002-086-0.
'Fantomas', Pojezierze, 1990 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1990.
 • Wydanie: V.
 • Nakład: 79 600 + 350 egz.
 • Redaktor: Janina Złakowska.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Korekta: Elżbieta Cieśniarska.
 • Ilustracje: Szymon Kobyliński.
 • Okładka i strona tytułowa: Adam Kurłowicz.
 • Skład: Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie.
 • Druk i oprawa: Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, ul. Unicka 4, 20-950 Lublin.
 • ISBN: 83-7002-394-4.
'Fantomas', Warmia, 1993 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn.
 • Okładka i strona tytułowa: Andrzej Mierzyński.
 • Druk i oprawa: Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. Wiktora Kulerskiego, ul. Droga Mazowiecka 23, 86-300 Grudziądz.
 • ISBN: 83-85875-06-9.
'Fantomas', Świat Książki, 2000 r.
 • Świat Książki, Warszawa, 2000.
 • Redakcja Techniczna: Lidia Lamparska.
 • Korekta: Ewa Woźniakowska.
 • Okładka i strony tytułowe: Sebastian Sas.
 • Skład: Joanna Duchnowska.
 • Druk i oprawa: Poznańskie Zakłady Graficzne S. A.
 • ISBN: 83-7227-498-3.
'Fantomas', Siedmioróg, 2008 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2008.
 • Wydanie I
 • (C) by Helena Nowicka
 • Ilustracje: Katarzyna Kołodziej.
 • ISBN: 978-83-7254-993-8.
'Fantomas', Siedmioróg, 2012 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2012.
 • Wydanie (brak wydania, pominięto druk)
 • (C) by Helena Nowicka
 • Ilustracje: Katarzyna Kołodziej.
 • Projekt graficzny: Jarosław Danielak, Katarzyna Kołodziej
 • ISBN: 978-83-7568-917-4.
'Fantomas', Siedmioróg-Edipresse, 2015 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2015.
 • Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. (tom 6)
 • (seria: Klub książki przygodowej)
 • ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
 • Copyright (C) Siedmioróg
 • Copyright (C) Helena Nowicka
 • Projekt graficzny: Piotr Socha
 • Indeks: 406953
'Fantomas', Literatura, 2015 r.
Literatura
2015
 
'Fantomas', Siedmioróg, 2018 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2018.
 • Biblioteka Młodzieżowa: 35 (miękka okładka)
 • Copyright (C) by Helena Nowicka
 • Ilustracje: Katarzyna Kołodziej
 • Projekt graficzny: Jarosław Danielak, Katarzyna Kołodziej
 • Księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Siedmioróg
 • www.siedmiorog.pl
 • ISBN 978-83-7791-890-6

Recenzja