samochodzik-i-templariusze-youtube Nowe Przygody 1970 - lewo
   


"Niesamowity dwór" - wydania


Recenzja | Wydania | Ciekawostki | Zmiany |


        Uwaga dotyczy Pojezierza, które nie wiem dlaczego podaje w stopkach swych tomów numery wydań, które z racji pierwszeństwa należą się Wydawnictwu Łódzkiemu

'Niesamowity dwór', Łódzkie, 1969 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1969.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 40 000 + 245 egz., I rzut: 20 000 egz.
 • Redaktor: Ida Tarkowska.
 • Ilustracje: Magdalena Kapuścińska.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 24,- zł.
'Niesamowity dwór', Łódzkie, 1970 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1970.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 40 000 + 245 egz., II rzut: 20 000 egz.
 • Redaktor: Ida Tarkowska.
 • Ilustracje: Magdalena Kapuścińska.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 24,- zł.
'Niesamowity dwór', Łódzkie, 1971 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1971.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 40 000 + 245 egz.
 • Okładka: Magdalena Kapuścińska.
'Niesamowity dwór', Łódzkie, 1974 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1974.
 • Wydanie: III.
 • Nakład: 60 000 + 250 egz.
 • Redaktor: Ida Tarkowska.
 • Ilustracje: Magdalena Kapuścińska-Borkiewicz.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 34,- zł.
'Niesamowity dwór', Łódzkie, 1977 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1977.
 • Wydanie: IV.
 • Nakład: 100 000 + 267 egz.
 • Redaktor: Ida Tarkowska.
 • Ilustracje: Magdalena Kapuścińska-Borkiewicz.
 • Łódzkie Zakłady Graficzne, Zakład nr 1, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 40,- zł.
'Niesamowity dwór', Pojezierze, 1981 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn-Białystok, 1981.
 • Wydanie: III.
 • Nakład: 59 750 + 250 egz.
 • Redaktor: Krystyna Kruczyk.
 • Redaktor Techniczny: Władysław A. Sacha.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy A. Sokołowski.
 • Korekta: Romuald Szumiłło.
 • Opracowanie graficzne i ilustracje: Szymon Kobyliński.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena: 100,- zł.
 • ISBN: 83-7002-063-1.
'Niesamowity dwór', Pojezierze, 1990 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1990.
 • Wydanie: IV.
 • Nakład: 119 600 + 350 egz.
 • Redaktor: Nina Złakowska.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Korekta: Elżbieta Cieśniarska.
 • Okładka i strona tytułowa: Adam Kurłowicz.
 • Ilustracje: Szymon Kobyliński.
 • Skład: Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie.
 • Druk i oprawa: Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, ul. Unicka 4, 20-950 Lublin.
 • ISBN: 83-7002-390-8, na ostatniej stronie okładki błędnie wydrukowany nr ISBN: 08-7002-390-8.
'Niesamowity dwór', Warmia, 1993 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn.
 • Okładka i strona tytułowa: Andrzej Mierzyński.
 • Druk i oprawa: Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. Wiktora Kulerskiego, ul. Droga Mazowiecka 23, 86-300 Grudziądz.
 • ISBN: 83-85875-04-2.
'Niesamowity dwór', Świat Książki, 1999 r,
 • Świat Książki, Warszawa, 1999.
 • Korekta: Beata Paszkowska, Ewa Woźniakowska.
 • Okładka i strona tytułowa: Sebastian Sas.
 • ISBN: 83-7227-099-6.
'Niesamowity dwór', Siedmioróg, 2000 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2000.
 • (C) Copyriht by Helena Nowicka, Mariusz Nowicki
 • Wydanie: I.
 • Lektura dla klasy VI szkoły podstaowej
 • Okładka: Artur Łobuś.
 • ISBN: 83-7162-640-1.
'Niesamowity dwór', Literatura, 2001 r.
 • Wydawnictwo Literatura, 2001.
 • (seria miekka)
 • Wydanie pierwszew tym opracowaniu.
 • (C) by Zbigniew Nienacki
 • Korekta: Małgorzata Gołąb.
 • Okładka: Monika Kanios-Stańczyk
 • Ilustracje: Jan Zieliński.
 • Druk: POLIGRAFIA spółka z o.o. 98-200 Sieradz, ul. 23-go Stycznia 14/16
 • ISBN: 83-88484-25-7.
'Niesamowity dwór', Siedmioróg, 2004 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2004.
 • Okładka: Artur Łobuś.
 • Druk: Drukarnia "Triada", ul. Czechowicka 9, Wrocław.
 • ISBN: 83-7162-640-1.
 •  
'Niesamowity dwór', Literatura, 2004 r.
 • Wydawnictwo Literatura, 2004.
 • (seria miekka)
 • Wydanie: II w tym opracowaniu.
 • (C) by Zbigniew Nienacki
 • Korekta: Małgorzata Gołąb.
 • Okładka i ilustracje: Jan Zieliński.
 • Druk i oprawa: Opolgraf S.A., ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole.
 • ISBN: 83-88484-38-9.

 

'Niesamowity dwór', Siedmioróg, 2007 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2007.
 • Wydanie I
 • (seria twarda)
 • Copyright (C) by Helena Nowicka
 • Ilustracje: Katarzyna Kołodziej
 • Projekt graficzny: Jarosław Danielak, Katarzyna Kołodziej
 • Księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Siedmioróg
 • www.siedmiorog.pl
 • ISBN: 978-83-7254-839-9.
'Niesamowity dwór', Siedmioróg, 2009 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2009.
 • (seria twarda)
 • Copyright (C) by Helena Nowicka
 • Ilustracje: Katarzyna Kołodziej
 • Projekt graficzny: Jarosław Danielak, Katarzyna Kołodziej
 • Księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Siedmioróg
 • www.siedmiorog.pl
 • Druk i oprawa: ARSPOL Sp. z o.o., Bydgoszcz
 • ISBN: 978-83-7254-839-9.
'Niesamowity dwór', Siedmioróg, 2012 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2012.
 • (seria twarda)
 • Copyright (C) by Helena Nowicka
 • Ilustracje: Katarzyna Kołodziej
 • Projekt graficzny: Jarosław Danielak, Katarzyna Kołodziej
 • Księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Siedmioróg
 • www.siedmiorog.pl
 • ISBN 978-83-7791-020-7
'Niesamowity dwór', Literatura, 2013 r.
 • Wydawnictwo Literatura, 2013.
 • (seria twarda)
 • Wydanie: V w tym opracowaniu.
 • (C) by Zbigniew Nienacki
 • (C) by Wydawnictwo Literatura
 • Okładka: Monika Kanios-Stańczyk.
 • Ilustracje: Jan Zieliński.
 • Korekta: Małgorzata Gołąb.
 • ISBN: 978-83-7672-236-8.
'Niesamowity dwór', Siedmioróg-Edipresse, 2015 r.
Edipresse-Kolekcje
2015
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2015.
 • Edipresse-Kolekcje sp. z o.o. (tom 4)
 • (seria: Klub książki przygodowej)
 • ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
 • Copyright (C) Siedmioróg
 • Copyright (C) Helena Nowicka
 • Projekt graficzny: Piotr Socha
 • Indeks: 406953
'Niesamowity dwór', Literatura, 2015 r.
'Niesamowity dwór', Literatura, 2017 r.
Literatura
2017
'Niesamowity dwór', Siedmioróg, 2018 r.
 • Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 2018.
 • Biblioteka Młodzieżowa: 32 (miękka okładka)
 • Copyright (C) by Helena Nowicka
 • Ilustracje: Katarzyna Kołodziej
 • Projekt graficzny: Jarosław Danielak, Katarzyna Kołodziej
 • Księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Siedmioróg
 • www.siedmiorog.pl
 • ISBN 978-83-6611-613-9
   

Recenzja