samochodzik-i-templariusze-youtube Nowe Przygody 1970 - lewo
   


Powieści Zbigniewa Nienackiego drukowane przez Wydawnictwo Warmia


        Oficyna Wydawnicza Warmia powstała w 1993 roku, pod koniec działalności spółki Euro, której współwłaściciele, panowie Jerzy Przeracki i Mieczysław Nowak, postanowili ponownie podjąć współpracę ze Zbigniewem Nienackim. Wydawnictwo to od kilkunastu lat zajmuje się wydawaniem kompletu dzieł Zbigniewa Nienackiego. Najpierw w jednakowej szacie graficznej wydano pełną serię przygód Pana Samochodzika (pierwsze tomy wydane zostały jeszcze za życia Autora), następnie rozpoczęto wznowienie kompletu dzieł dla czytelników dorosłych.
        Oficyna prowadzi również sprzedaż wysyłkową, wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.wydawnictwo-warmia.pl lub pod adresami:

Oficyna Wydawnicza WARMIA
ul. Prosta 38
10-029 Olsztyn
tel. (48) (89) 5-340-075

WARMIA - Dział Handlowy
ul. Barcza 5/12
10-686 Olsztyn
tel. (48) (89) 5-429-643

        Niestety, Warmia wprowadziła, według wielu czytelników zupełnie niepotrzebne, "uwspółcześnienie" akcji, co zwyczajnie sprowadza się do wielu poprawek ideologicznych oraz geograficznych. Konkretnie przybrały one postać korekty nazw niektórych instytucji, firm czy państw. Porównując choćby niektóre odniesienia do zdarzeń z przeszłości, łatwo zauważyć, że planowane było przesunięcie czasu akcji książek o dwadzieścia lat. Z tym, że proste sprawdzenie niektórych faktów pokazuje, że tak naprawdę to czasem przesunięcie wynosi lat trzydzieści, a z drugiej strony niektóre szczegóły pozostawiono bez zmian, tak jakby fabuła wciąż działa się według oryginalnych zamysłów Pisarza. Nie był to więc najlepszy pomysł, gdyż po pierwsze został wprowadzony niezbyt konsekwentnie, co uważny czytelnik bez trudu wychwyci, a po drugie sama ta idea wydaje się być poroniona. Jaki sens ma zmienianie nazw "NRF" i "NRD" na "Niemcy", czy "Czechosłowacji" na "Czechy"? Albo "milicji" na "policję"? Przecież młodzi czytelnicy tak czy owak uczą się historii w szkołach i jeśli potrafią zrozumieć, że wydarzenia opisane w "Krzyżakach" czy "Lalce" miały miejsce w innym ustroju społecznym i w innych czasach niż obecne, to z przygodami Pana Samochodzika w PRL-u również potrafiliby sobie poradzić. Konkretne przykłady owych zmian opisane zostały w recenzjach poszczególnych powieści. Podobno Nienacki zgodził się na owo "uwspółcześnienie" bez wnikania w szczegóły. Ma się jednak wrażenie, że o ile w tomach wydawanych za jego życia zmiany były raczej kosmetyczne, to znacznie przybrały one na sile już pod koniec jego życia i po śmierci - przykładowo "policja" pojawia się dopiero od nowej "Księgi strachów", przedtem miał miejsce tylko dyskretny kamuflaż, jak w przypadku "milicji" w "Uroczysko", czy "PRL" w "Niesamowitym dworze".
        Nie najlepszym posunięciem jest także szata graficzna nowej serii. Autora projektów okładek, pana Andrzeja Mierzyńskiego, Warmia przejęła z wydawnictwa Euro lecz z jakichś powodów kolorowe okładki postanowił on zastąpić czarnymi, ponurymi i odstraszającymi. Wśród wesołych wydań innych książek dla młodzieży, jego produkty straszą na półkach księgarń niby nekrologi. Dodać muszę, że oprócz "żałobnego" koloru, również same ilustracje na okładkach, może z kilkoma wyjątkami, rażą w mojej opinii zbytnią prostotą, by nie rzec infantylizmem wykonania. Na okładkach znajduje się za to spory zbiór wykonanych przez pana Piotra Płaczkowskiego fotografii Autora, z których niektóre można obejrzeć obok.

        Oprócz czarnych okładek, braku ilustracji oraz korekty treści, nową serię charakteryzują także pozmieniane tytuły (w przypadku "Nowych przygód" miało to na celu dopasowanie tego nietypowego tytułu do schematu "Pan Samochodzik i..." i również zostało zrobione w porozumieniu z Nienackim, a np. "Nieśmiertelny" nawet na Jego wyraźne życzenie, gdyż stary tytuł zupełnie mu się nie podobał) i kolejność ("Księga strachów" przesunęła się o kilka pozycji i kilkanaście miesięcy, a powodem było to, że w sprzedaży były wciąż dwa wcześniejsze wydania tego tytułu i miało to zapewnić lepszy zbyt - również tym spowodowana była zmiana tego akurat tytułu) oraz włączone nieco na siłę książki, które niegdyś z Panem Samochodzikiem miały niewiele lub nawet nic wspólnego.
        Faktem jest jednak, że co do "Uroczyska" i "Skarbu Atanaryka", w egzemplarzach starszych wydań istnieją, własnoręcznie przez Autora zrobione skreślenia, dopiski i poprawki, które miały dopasować te tytuły do innych przygód Pana Samochodzika. Pomysł dołączenia "Pozwolenia na przywóz lwa" wyszedł również od samego Pisarza, jednak o wiele później, co zaowocowało łamańcami z nadaniem temu tomowi numeru "0". Zaowocowało to przy okazji pomyłkami popełnianymi przez wielu dziennikarzy, którzy nie wiedząc widocznie o tomie zerowym podają informację, jakoby nowa seria liczyła czternaście pozycji pióra Nienackiego.
        Jako anegdotę można tu przytoczyć, że Nienacki, który był przesądny, ucieszył się z możliwości uniknięcia pisania trzynastego tomu przygód Pana Samochodzika - gdyż po dodaniu nowych tytułów seria kończyła się już na numerze czternastym.

        Po zakończeniu edycji "Samochodzików" pióra Nienackiego właściciele Warmii wpadli na pomysł kontynuowania serii przez innych autorów. Co można myśleć o tych kontynuacjach, a raczej o ich miejscami niskim poziomie, bo przecież pomysł pisania dalszego ciągu znanych w literaturze dzieł nie jest nowy.
        Dodać również trzeba, że jednym z kontynuatorów serii został Sebastian Miernicki (prawdziwe nazwisko: Mierzyński) - syn Andrzeja, autora projektów okładek.

        Niezależnie od kilku powyższych uwag trzeba jednak koniecznie w tym miejscu zaznaczyć, że to właśnie Warmia, jako pierwsza i jak dotąd jedyna wydała wszystkie (wyjątki będą najpewniej uzupełnione, o czym już wspomniałem powyżej) "dzieła zebrane" Nienackiego - zarówno serię o Panu Samochodziku, jak i pozostałe powieści dla młodzieży i dla dorosłych - w jednej serii i w jednolitej szacie graficznej. W miarę zapotrzebowania ciągle też robione są dodruki poszczególnych tomów, dane na temat roku wydania dotyczą więc ukazania się na rynku pierwszych egzemplarzy danego tytułu. ..

'Pierwsza przygoda', Warmia, 1996 r.
Pierwsza przygoda
1996
Wydania
Recenzja
'Skarb Atanaryka', Warmia, 1993 r.
Skarb Atanaryka
1993
Wydania
Recenzja
'Święty relikwiarz', Warmia, 1993 r.
Święty relikwiarz
1993
Wydania
Recenzja
'Wyspa Złoczyńców', Warmia, 1993 r.
Wyspa złoczyńców
1993
Wydania
Recenzja
'Templariusze', Warmia, 1993 r.
Templariusze
1993
Wydania
Recenzja
'Niesamowity dwór', Warmia, 1993 r.
Niesamowity dwór
1993
Wydania
Recenzja
'Kapitan Nemo', Warmia, 1993 r.
Kapitan Nemo
1993
Wydania
Recenzja
'Fantomas', Warmia, 1993 r.
Fantomas
1993
Wydania
Recenzja
'Zagadki Fromborka', Warmia, 1994 r.
Zagadki Fromborka
1994
Wydania
Recenzja
'Dziwne szachownice', Warmia, 1994 r.
Dziwne szachownice
1994
Wydania
Recenzja
'Tajemnica tajemnic', Warmia, 1994 r.
Tajemnica tajemnic
1994
Wydania
Recenzja
'Winnetou', Warmia, 1994 r.
Winnetou
1994
Wydania
Recenzja
'Niewidzialni', Warmia, 1994 r.
Niewidzialni
1995
Wydania
Recenzja
'Złota rękawica', Warmia, 1995 r.
Złota rękawica
1995
Wydania
Recenzja
'Nieśmiertelny', Warmia, 1995 r.
Nieśmiertelny
1995
Wydania
Recenzja
Galeria okładek

        Do serii o Panu Samochodziku Warmia dołączyła również dwie kolejne książki. Choć widnieje na nich nazwisko Zbigniewa Nienackiego, jako ich autora, to prawda jest jednak nieco bardziej skomplikowana, o czym można przeczytać w recenzjach.

'Nieuchwytny Kolekcjoner', Warmia, 1997 r.
Nieuchwytny
kolekcjoner
1997
Wydania
Recenzja
'Testament rycerza Jędrzeja', Warmia, 1997 r.
Testament rycerza
Jędrzeja
1997
Wydania
Recenzja
Galeria okładek

        Warmia wydaje nie tylko książki o przygodach Pana Samochodzika, lecz także pozostałe powieści Nienackiego:


        Wydawnictwo Warmia , pomimo kilkukrotnej surowej oceny za okładki, czarne i smutne,jednak na ostatniej stonie kolejnych wydań zamieszczała reprodukcje zdjęć popularyzujących osobę Nienackiego w codziennym życiu..
Poniżej zamieszczam skany tylnych okładek z kolejnych tomów Pana Samochodzika:


'Pierwsza przygoda', Warmia, 1996 r.
Pierwsza przygoda
1996
'Skarb Atanaryka', Warmia, 1993 r.
Skarb Atanaryka
1993
'Święty relikwiarz', Warmia, 1993 r.
Święty relikwiarz
1993
'Wyspa Złoczyńców', Warmia, 1993 r.
Wyspa złoczyńców
1993
'Templariusze', Warmia, 1993 r.
Templariusze
1993
'Niesamowity dwór', Warmia, 1993 r.
Niesamowity dwór
1993
'Kapitan Nemo', Warmia, 1993 r.
Kapitan Nemo
1993
'Fantomas', Warmia, 1993 r.
Fantomas
1993
'Zagadki Fromborka', Warmia, 1994 r.
Zagadki Fromborka
1994
'Dziwne szachownice', Warmia, 1994 r.
Dziwne szachownice
1994
'Tajemnica tajemnic', Warmia, 1994 r.
Tajemnica tajemnic
1994
'Winnetou', Warmia, 1994 r.
Winnetou
1994
'Niewidzialni', Warmia, 1994 r.
Niewidzialni
1995
'Złota rękawica', Warmia, 1995 r.
Złota rękawica
1995
'Nieśmiertelny', Warmia, 1995 r.
Nieśmiertelny
1995
'Nieuchwytny Kolekcjoner', Warmia, 1997 r.
Nieuchwytny
kolekcjoner
1997
'Testament rycerza Jędrzeja', Warmia, 1997 r.
Testament rycerza
Jędrzeja
1997